Romanian - American Foundation RMS

Romanian-American Foundation

Societatea de Ştiinţe Matematice din România

 

EDUCAŢIA MATEMATICĂ ALTFEL

un program al The Romanian-American Foundation, implementat in parteneriat cu SSMR (2011-2014)

 

      Programul şi-a propus să contribuie la reformarea educaţiei matematice în şcoli cu scopul de a îmbunătăţi competenţele matematice ale elevilor şi de a dezvolta abilităţile necesare pe piaţa muncii.

 

Managerul Programului: Societatea de Ştiinţe Matematice din România (SSMR).

Parteneri: Universitatea Ovidius din Constanţa – Facultatea de Matematică şi Informatică;  Universitatea din BucureştiFacultatea de Matematică şi Informatică; INTUITEXT; Fundaţia Dinu Patriciu.

Contribuţia RAF: 506.729 $ (buget total: 872.729 $)

Durata: Martie 2011-Februarie 2014

 

Obiective

 1. Să ofere profesorilor de matematică noi informaţii şi metode de predare moderne prin revista Gazeta Matematică (conţinut şi design noi) şi să organizeze activităţi de formare pentru profesori;

 2. Să eficientizeze distribuţia revistei la nivel naţional (plan de business).

 3. Să crească interesul elevilor pentru matematică prin metode de predare actuale şi mai atractive şi să le dezvolte abilităţi cerute în piaţa muncii.

 4. Să îmbunătăţească capacitatea SSMR de a-şi asigura sustenabilitatea pe termen lung şi eficienţa organizaţională.

 

Rezultate aşteptate

 • Gazeta Matematică va contribui la dezvoltarea abilităţilor elevilor  de rezolvare de probleme şi de gândire logică, precum şi la sprijinirea profesorilor în vederea utilizării unor metode noi de predare;

 • 120 de profesori vor fi formaţi pentru a lucra la clasă cu elevii şi pentru a desfăşura activităţi extracurriculare cu cei dotaţi pentru matematică; profesorii vor fi, de asemenea, capabili  să creeze noi tipuri de probleme care să lege matematica de viaţa reală;

 • Aproximativ 5,000 de profesori care utilizează Gazeta Matematică vor fi capabili să schimbe modul în care predau la clasă sau în cadrul activităţilor extracurriculare;

 • 10,000 de elevi implicaţi într-un concurs de matematică îşi vor îmbunătăţi competenţele privind matematica şi vor dobândi abilităţi necesare pe piaţa muncii;

 • Aproximativ 180 de elevi dotaţi pentru matematică vor primi în mod continuu sprijin de specialitate pentru a obţine rezultate foarte bune (tabere de vară/tutoring, competiţii de matematică, etc.)

 • Un plan de business pentru Gazeta Matematica va fi elaborat, implementat şi actualizat în fiecare an, cu sprijinul tehnic al RAF;

 • Un plan strategic al SSMR, pentru o perioadă de trei până la cinci ani, va fi aprobat de consiliul de conducere.

   

      Managerul Programului: Societatea de Ştiinţe Matematice din România (SSMR) (http://rms.unibuc.ro) a fost fondată în 1910 şi are ca scop să contribuie la îmbunătăţirea educaţiei matematice, a formării şi cercetării. SSMR editează şi distribuie la nivel naţional şi internaţional un număr mare de publicaţii (de informare şi formare, inclusiv Gazeta Matematică). SSMR se bucură de suport şi recunoaştere din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi este acreditată ca furnizor de formare de specialitate, ceea ce îi permite să elibereze certificate pentru profesori.